ارتباط با ما

سایت : www.miata.ir
ایمیل : info@miata.ir
تلفن روابط عمومی : ۰۲۱۸۸۷۷۹۶۱۴
تلفن دفتر دبیرکل : ۰۲۱۸۸۷۷۳۵۱۴
فاکس : ۰۲۱۸۸۷۷۹۶۱۴

دفتر مرکزی: تهران، میدان ونک، گاندی شمالی، پلاک ۴، واحد ۳