دستاوردها

تفاهم نامه های همکاری

  • انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان
  • انجمن مدیریت تکنولوژی ایران
  • انجمن دیابت ایران
  • سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
  • موسسه بین المللی استاندارد دهی استرالیا
  • موسسه بین المللی استاندارد دهی آلمان
  • دانشگاه بین المللی چابهار
  • کانون ثبت پتنت ایران
  • نظر به مصوبه شورای سیاستگزاری ، کلیه دستاوردهای اجرایی و محتوایی بنیان اعم از علمی ، صنعتی ، پژوهشی ، فناوری ، ایده های اجرایی ، اختراعات تجاری سازی شده ، خدمات و تسهیلات ویژه مخترعین و نوآوران در تاریخ ۱/۷/۹۵ در برنامه بنیان ایده پردازان و فناوران ایران ( پخش از شبکه بین المللی جام جم دوزبانه ) به اطلاع عموم خواهد رسید/.
  • رسانه های ملی و پورتال بنیان نیز تریبون تایید شده اطلاعات بنیان محسوب می گردد..